image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด เอ็กซ์ที พญาไท
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด เอ็กซ์ที พญาไท มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด เอ็กซ์ที พญาไท

image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
floor 1
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
floor 1
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
floor 1
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
floor 1
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
floor 1
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
floor 1
image
เช่า
฿39,000
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
floor 1
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
floor 1
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
floor 1
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 32
floor 1
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
floor 1
image play-video
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
floor 1
image
เช่า
฿22,500
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
floor 1
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 32.25 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
floor 1
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
floor 1
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
floor 1
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
floor 1
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
floor 1
image play-video
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image play-video
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
floor 1
image play-video
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
floor 1
image play-video
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
floor 1
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
floor 1
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 87.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 38
floor 1
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image play-video
เช่า
฿19,500
area พื้นที่ : 33.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
floor 1
image play-video
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
floor 1
image play-video
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
floor 1
image play-video
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 41.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
floor 1
image play-video
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 41.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
floor 1
image play-video
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 40.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image
เช่า
฿25,500
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
floor 1
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 41.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
floor 1
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
floor 1
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 101.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 28
floor 1
image play-video
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
floor 1
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
floor 1
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
floor 1
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
floor 1
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
floor 1
image play-video
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image play-video
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 32.25 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
floor 1
image play-video
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
floor 1
image play-video
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
floor 1
image play-video
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
floor 1
image play-video
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 41.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
floor 1
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด เอ็กซ์ที พญาไท มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน