รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย

image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
floor 1
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 100
floor 1
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
floor 1
image play-video
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
floor 1
image play-video
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
floor 1
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
floor 1
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
floor 1
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
floor 1
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
floor 1
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
floor 1
image
ขาย
฿3,400,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
floor 1
image
ขาย
฿3,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
floor 1
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
floor 1
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
floor 1
image
เช่า
฿17,900
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
floor 1
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 100
floor 1
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
floor 1
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
floor 1
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
floor 1
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
floor 1
image
ขาย
฿3,975,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
ขาย
฿3,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
floor 1
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
floor 1
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 53.38 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
floor 1
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 35.07 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
floor 1
image
เช่า
฿37,000
area พื้นที่ : 59.10 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 19
floor 1
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 35.10 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
floor 1
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 34.19 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
floor 1
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 30.12 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 41
floor 1