บางแค เพชรเกษม ภาษีเจริญ หนองแขม

image
เช่า
฿10,500
pin บางแค เพชรเกษม
view 17
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
floor 1
image
เช่า
฿11,000
pin บางแค เพชรเกษม
view 17
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
floor 1
image
เช่า
฿15,000
pin บางแค เพชรเกษม
view 26
area พื้นที่ : 37.12 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
floor 1
image
ขาย
฿3,500,000
pin บางแค เพชรเกษม
view 25
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
floor 1
image
เช่า
฿11,000
pin บางแค เพชรเกษม
view 34
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
floor 1
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
floor 1
image
ขาย
฿2,950,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
floor 1
image
ขาย
฿2,900,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 100
floor 1
image
ขาย
฿2,190,000
area พื้นที่ : 24.73 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
floor 1
image
ขาย
฿2,500,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
floor 1
image
ขาย
฿2,450,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
floor 1
image
ขาย
฿2,990,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
floor 1
image
ขาย
฿2,690,000
area พื้นที่ : 31.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
floor 1
image
ขาย
฿2,750,000
area พื้นที่ : 31.83 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
floor 1
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
floor 1
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
floor 1
image
ขาย
฿3,600,000
area พื้นที่ : 31.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
floor 1
image
ขาย
฿3,850,000
area พื้นที่ : 31.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
floor 1
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 24.70 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
ขาย
฿3,650,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
floor 1
image
ขาย
฿2,990,000
area พื้นที่ : 31.63 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
floor 1
image
ขาย
฿3,290,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
floor 1
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
floor 1
image
ขาย
฿3,400,000
area พื้นที่ : 31.83 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
เช่า
฿7,500
area พื้นที่ : 31.85 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
ขาย
฿2,990,000
area พื้นที่ : 31.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
floor 1
image
เช่า
฿14,500
area พื้นที่ : 31.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
floor 1
image
ขาย
฿2,400,000
area พื้นที่ : 24.93 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 24.93 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1
image
ขาย
฿2,240,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
floor 1
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
floor 1
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 31.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
floor 1
image
เช่า
฿11,500
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
floor 1
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
floor 1
image
เช่า
฿10,500
area พื้นที่ : 32.47 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
floor 1
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
floor 1
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
floor 1
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
floor 1
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
floor 1
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
floor 1
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 24.73 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
floor 1
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 24.73 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
floor 1
image
ขาย
฿4,500,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 17
floor 1
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 17
floor 1
image
เช่า
฿1,000,000
area พื้นที่ : 32.47 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
floor 1
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
floor 1
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 24.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
floor 1